Rochusbuurt

dinsdag, 17 September

Laatste updatema, 05 feb 2018 11am

 • Registreer
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Uitspraak Rechtbank beroepszaak

 

De Rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, heeft op 20 maart 2012 uitspraak gedaan in de zaak van de Rochusbuurtvereniging te Eindhoven, tegen het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven:

Zij is van oordeel er zich geen weigeringsgronden voordoen en dat de bouwvergunning op goede gronden is verleend. Het beroep is derhalve ongegrond.

 


Beroep tegen afgifte vergunningen van de gemeente

 

De behandeling van het beroep van de Rochusbuurtvereniging tegen de vrijstelling van het bestemmingsplan, die de gemeente Eindhoven in januari 2009 heeft afgegeven in verband met de bouwplannen van Wooninc., en de afgifte van een bouwvergunning op 21 september 2011 zal plaatsvinden tijdens een zitting van de meervoudige kamer van der sector bestuursrecht op vrijdag 3 februari om 10.30 uur op de rechtbank in Den Bosch.


B&W accoord met nieuwbouwplannen Wooninc.

Op 3 februari 2009 heeft B&W besloten vrijwel volledig akkoord te gaan met de bouwplannen zoals Wooninc. die voor de terreinen ‘Blauwververij-Romerohof’ en ‘Hoefkestraat-Geldropseweg’ bij de gemeente heeft ingediend. In april en mei 2008 hebben deze plannen ter inzage gelegen. In totaal zijn er toen 71 zienswijzen (lees bezwaren) van buurtbewoners op de plannen ingediend. Hierna zou B&W - volgens de procedure - hier binnen 4 weken een beslissing over nemen. Dit heeft echter bijna negen maanden geduurd.

Zienswijzen

Veel van de ingezonden zienswijzen werden door meerdere inzenders gedeeld. Uiteindelijk onderscheidde de gemeente 25 verschillende zienswijzen, waarop zij moesten reageren. Al deze zienswijzen heeft B&W van commentaar voorzien en uiteindelijk gegrond of ongegrond verklaard. Indien B&W een zienswijze gegrond verklaard heeft, heeft zij aangegeven wat aan de toekomstige situatie veranderd moest worden. Alle inzenders van zienswijzen zijn persoonlijk door de gemeente geïnformeerd.


Persbericht 21 december 2004, no. 308

Kaders voor ontwikkelingen in Rochusbuurt

Het college van burgemeester en wethouders heeft kaders vastgesteld voor ontwikkelingen in de Rochusbuurt. De kaders gelden voor nieuwbouw-ontwikkelingen op de terreinen 'Blauwververij' en 'Hoefkestraat'. Doel van de kaders is om de ontwikkelingen mogelijk te maken op een manier die past in het karakter van de buurt. Het behoud van de kenmerken stedelijkheid, historische sfeer, diversiteit, kleinschaligheid en fijnmazigheid is daarbij het belangrijkste uitgangspunt. De gemeente gaat over het algemeen uit van 1 á 2 bouwlagen met of zonder kap. De nieuwbouw krijgt een woonfunctie, eventueel gecombineerd met kleinschalige bedrijfsruimte of ateliers.

Hoefkestraat

Het plangebied wordt omsloten door de winkels aan de Geldropseweg, het St. Rochushofke en de Hoefkestraat. Op dit moment is hier bedrijfsbebouwing aanwezig. Binnen het plangebied vallen ook gemeentelijke eigendommen: een trapveldje en een buurthuis. Deze mogen alleen worden meegenomen in de ontwikkeling op voorwaarde dat er een nieuw buurthuis wordt gerealiseerd en dat de openbare ruimte op een goede manier en in overleg met de buurt wordt gecompenseerd.

Hoefkestraat-Geldropse weg

Deze afbeelding is een weergave van de oorspronkelijk plannen van Wooninc voor het terrein ‘Hoefkestraat-Geldropseweg’. Inmiddels zijn er wijzigingen in de plannen doorgevoerd. Het concept van de plannen is echter onveranderd.

Blauwververij

Dit plangebied beslaat grotendeels de ruimte aan de binnenzijde van de bouwblokken aan de Hoefkestraat, St. Rochusstraat, St. Jorislaan en de Tuinstraat. Op dit moment zijn binnen het plangebied woningen, openbare ruimte en een voormalige blauwververij aanwezig. Het blauwververijcomplex is (nog) geen gemeentelijk monument maar vormt een bijzonder en zeldzaam cultuurhistorisch ensemble, dat herinnert aan Eindhovens verleden als belangrijk textielcentrum. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het ontwerp van de nieuwbouwontwikkeling. Daarnaast moet rekening worden gehouden met privacy van bestaande bebouwing, toegankelijkheid van het terrein en (semi) openbaar groen.

Blauwververij-Romerohof

Deze afbeelding is een weergave van de oorspronkelijk plannen van Wooninc voor het terrein ‘Blauwververij-Romerohof’. Inmiddels zijn er wijzigingen in de plannen doorgevoerd. Het concept van de plannen is echter onveranderd.

U bevindt zich hier: Home Over de buurt Ontwikkelingen
BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS